Registratie stil geboren kind in Basis Registratie Personen

Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de Basis Registratie Personen van de gemeente (BRP) te registreren.
Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie.
Het is niet belangrijk hoe oud het kind of de foetus is geworden.

Je doet dit bij je gemeente.
Voor de gemeente Neder-Betuwe vind je hier meer informatie en een formulier voor verzoek tot registratie