Missie en Visie

De missie van Stichting Stille Geboortes:

Onze stichting wil in elke dorpskern, op een begraafplaats, een speciale gedenkplek realiseren waar ouders hun overleden kindje kunnen herdenken dat voor de zwangerschapsduur van  24 weken  is overleden.

Het is van grote waarde dat er in onze gemeente Neder-Betuwe een plek is waar we deze kinderen kunnen begraven en gedenken. Een gedenkplek zou kunnen helpen bij het rouwproces.

De visie van Stichting Stille Geboortes:

De visie van onze stichting is een toekomst met ruimte en gelegenheid voor ouders, familie en andere betrokkenen, die door het verlies van deze jonge kinderen worden getroffen.

Erkenning en gedenken op een plaats, bij een monument, waar je in alle rust mag zijn en waar je niet de enige bent met dit stille verdriet.

Stichting Stille Geboortes  is onafhankelijk en neutraal en richt zich op het realiseren van een gedenkplek. We zijn een stichting zonder winstoogmerk en de stichting is een ANBI instelling. We werken alleen met vrijwilligers en hebben geen betaalde functies. Meerdere van onze bestuursleden zijn ervaringsdeskundigen.

De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Zij krijgen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van onze stichting.

Stichting Stille Geboortes wordt, naast het bestuur, gedragen door ervaringsdeskundigen, verloskundigen, uitvaart verzorgers en plaatselijke ondernemers.

Stichting Stille Geboortes heeft niet de bedoeling om de gedenkbomen in eigendom te verkrijgen en kan niet borgstellen voor derden aangaan.

Stichting Stille Geboortes ontvangt mogelijk subsidie en is financieel geheel afhankelijk van donaties, inkomsten voortgekomen uit activiteiten, schenkingen en legaten en alle overige bijdragen en inkomsten.

Missie en Visie
Huishoudelijk reglement
Beleidsplan 2022-2024
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023